CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CHI BỘ

 
 

Ngày 30-11-2023, Lễ Kết Nạp Đảng Viên chi tiết

Ngày 28-09-2022, Đại hội Chi bộ Khoa Khoa học - BM Lý luận Chính trị NK 2022-2025chi tiết

 

 


 

Số lần xem trang: 2399
Điều chỉnh lần cuối: 02-12-2023

(28-11-2023)

Trang liên kết