BỘ MÔN TOÁN
NHIỆM VỤ BỘ MÔN:
► Đề nghị cơ cấu nhân sự của bộ môn. Quản lý quy trình và đảm bảo chất lượng trong hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học của cán bộ giảng dạy thuộc bộ môn.
► Quản lý, đảm bảo chất lượng đào tạo các môn học trong bộ môn gồm: Tóan cao cấp; Xác suất Thống kê; Quy họach tuyến tính; Toán rời rạc.
► Xây dựng đề cương, biên soạn giáo trình các môn học của bộ môn.
► Xây dựng ngân hàng đề thi cho bộ môn.
► Tham gia nghiên cứu khoa học về những lĩnh vực liên quan đến ngành Toán.
NHÂN SỰ BỘ MÔN:
STT
HỌ TÊN
CHỨC VỤ
BỘ MÔN
EMAIL
1.     
ThS. Bùi Đại Nghĩa
Phó trưởng Khoa, Phụ trách Bộ môn
– Giảng viên
Toán
2.     
TS. Trần Bảo Ngọc
Giảng viên
– Sau TS tại Áo
Toán
3.     
ThS. Đặng Văn Quý
Giảng viên
Toán
4.     
ThS. Hà Thị Thảo Trâm
Giảng viên
Toán
5.     
ThS. Nguyễn Nhựt Hưng
Giảng viên
Toán
6.     
TS. Lê Nguyễn Kim Hằng
Giảng viên
– Sau TS tại Mỹ
Toán

 

Số lần xem trang: 2640
Điều chỉnh lần cuối: 06-05-2024

Trang liên kết