BỘ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT
NHIỆM VỤ BỘ MÔN:
► Đề nghị cơ cấu nhân sự của bộ môn. Quản lý quy trình và đảm bảo chất lượng trong hoạt động giảng dạy của cán bộ giảng dạy thuộc bộ môn.
► Quản lý, đảm bảo chất lượng các môn học của bộ môn gồm: Bóng đá, bóng chuyền, điền kinh, bơi lội. 
► Xây dựng giáo án, phương pháp huấn luyện cho các môn học của bộ môn.
NHÂN SỰ BỘ MÔN:
STT
HỌ TÊN
CHỨC VỤ
BỘ MÔN
EMAIL
1.     
ThS. Nguyễn Đình Trưởng
Trưởng bộ môn
– Giảng viên
GDTC
2.     
ThS. Nguyễn Bá Toàn
Giảng viên
GDTC
3.     
ThS. Phan Hoàng Vũ
Giảng viên
GDTC
4.     
ThS. Nguyễn Lưu Nguyễn
Giảng viên
GDTC
5.     
ThS. Lương Phương Bình
Giảng viên
GDTC
6.     
ThS. Nguyễn Văn Khang
Giảng viên
GDTC

Số lần xem trang: 2496
Điều chỉnh lần cuối: 22-11-2023

Trang liên kết