Hệ thống Quy trình của Khoa Khoa học

1_ Quy trình quản lý Hoạt động dạy họcfile đính kèm 

2_ Quy trình quản lý Hoạt động NCKHfile đính kèm

3_ Quy trình Thiết kế đề cương môn họcfile đính kèm

4_ Quy trình Tổ chức thi kết thúc môn họcfile đính kèm

5_ Quy trình Xét miễn học phầnfile đính kèm

6_ Quy trình Thủ tục hành chínhfile đính kèm

7_ Quy trình Tuyển dụngfile đính kèm

Số lần xem trang: 2735
Điều chỉnh lần cuối: 06-12-2023

Trang liên kết