Ngày 30-11-2023, Chi bộ Khoa Khoa học - BM Lý luận Chính trị tổ chức Lễ kết nạp Đảng viênchi tiết

Ngày 21-11-2023, Hội nghị Viên chức - Người lao động 2023-2024 Chi tiết

Ngày 18-11-2023, Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2023Chi tiết

Ngày 06-11-2023, Công bố Tầm nhìn, Sứ mệnh, Chiến lược phát triển, và Giá trị cốt lõi Chi tiết 

Ngày 28-09-2022, Đại hội Chi bộ Khoa Khoa học - BM Lý luận Chính trị NK 2022-2025 Chi tiết

 

Xem tiếp...

Xem tiếp...

Trang liên kết