BỘ MÔN HÓA HỌC
NHIỆM VỤ BỘ MÔN:
Đề nghị cơ cấu nhân sự của bộ môn. Quản lý quy trình và đảm bảo chất lượng trong hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học của cán bộ giảng dạy và nhân viên phục vụ thuộc bộ môn.
Quản lý, đảm bảo chất lượng đào tạo các môn học trong bộ môn gồm: Hóa đại cương, Hóa Phân tích, Thí nghiệm hóa.
Xây dựng đề cương, biên sọan giáo trình các môn học của bộ môn.
Xây dựng ngân hàng đề thi cho bộ môn.
Tham gia nghiên cứu khoa học về những lĩnh vực thuộc Hóa học gắn liền với ứng dụng vào các ngành nông lâm ngư, công nghệ hóa học, công nghệ môi trường…  
NHÂN SỰ BỘ MÔN:
STT
HỌ TÊN
CHỨC VỤ
BỘ MÔN
EMAIL
1.     
TS. Nguyễn Thị Thanh Thúy
Trưởng bộ môn
– Giảng viên chính
Hoá
2.     
TS. Đinh Thanh Tùng
Giảng viên
– Sau TS Mỹ
Hoá
3.     
TS. Phạm Thị Bích Vân
Giảng viên
Hoá
4.     
ThS. Nguyễn Văn Hiền
Giảng viên
Hoá
5.     
TS. Lê Hữu Trinh
Giảng viên chính
Hóa

Số lần xem trang: 2539
Điều chỉnh lần cuối: 28-11-2023

Trang liên kết