KHOA KHOA HỌC THÔNG BÁO

Tất cả SV không tham gia thi kết thúc các môn học thuộc Khoa Khoa học vào Học kì 1 NH2021-2022 do nhiễm Covid-19 và đã nộp đơn xin hoãn thi tại PV114 sẽ được tổ chức thi lại vào Ngày 10&17 tháng 07 Năm 2022.

SV vui lòng kiểm tra lịch thi trên TKB và Email cá nhân thường xuyên.

Trân trọng thông báo.