NHIỆM VỤ BỘ MÔN:

► Đề nghị cơ cấu nhân sự của bộ môn. Quản lý quy trình và đảm bảo chất lượng trong hoạt động giảng dạy của cán bộ giảng dạy thuộc bộ môn.

► Quản lý, đảm bảo chất lượng các môn học của bộ môn gồm: Bóng đá, bóng chuyền, điền kinh, bơi lội. 

► Xây dựng giáo án, phương pháp huấn luyện cho các môn học của bộ môn.

NHÂN SỰ BỘ MÔN:

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

EMAIL

1

ThS. Nguyễn Đình Trưởng

Giảng viên - Trưởng BM

ndtruong@hcmuaf.edu.vn

2

ThS. Nguyễn Bá Toàn

Giảng viên

nbtoan@hcmuaf.edu.vn

3

ThS. Nguyễn Lưu Nguyễn

Giảng viên

ngnguyen@hcmuaf.edu.vn

 4

 ThS. Phan Hoàng Vũ  Giảng viên  phvu@hcmuaf.edu.vn

Số lần xem trang: 13365
Điều chỉnh lần cuối: 08-06-2021

Bộ môn Giáo dục thể chất