NHIỆM VỤ BỘ MÔN:

v Đề nghị cơ cấu nhân sự của bộ môn. Quản lý quy trình và đảm bảo chất lượng trong hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học của cán bộ giảng dạy thuộc bộ môn.

v Quản lý, đảm bảo chất lượng đào tạo các môn học trong bộ môn gồm: Tóan cao cấp; Xác suất Thống kê; Quy họach tuyến tính; Toán rời rạc.

v Xây dựng đề cương, biên soạn giáo trình các môn học của bộ môn.

v Xây dựng ngân hàng đề thi cho bộ môn.

v Tham gia nghiên cứu khoa học về những lĩnh vực liên quan đến ngành Toán.

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN:

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

EMAIL

1

TS. Trần Bảo Ngọc

Giảng viên – Trưởng BM - Sau TS Áo

tranbaongoc@hcmuaf.edu.vn 

Website cá nhân: https://sites.google.com/view/tranbaongoc-math/home

2

ThS. Bùi Đại Nghĩa

Phó trưởng Khoa – Giảng viên

dainghia2008@hcmuaf.edu.vn

3

ThS. Đặng Văn Quý

Giảng viên

quy.dangvan@hcmuaf.edu.vn

4

ThS. Hà Thị Thảo Trâm

Giảng viên

htthaotram@hcmuaf.edu.vn

5

ThS. Bùi Trang Phương Nam

Giảng viên – NCS New Zealand

pnam84@yahoo.com

6

TS. Lê Nguyễn Kim Hằng

Giảng viên

lehangkim@gmail.com

7

ThS. Nguyễn Nhựt Hưng

  Giảng viên nguyennhuthung@hcmuaf.edu.vn

 

Số lần xem trang: 16369
Điều chỉnh lần cuối: 24-03-2023