NHIỆM VỤ BỘ MÔN:

► Đề nghị cơ cấu nhân sự của bộ môn. Quản lý theo quy trình và đảm bảo chất lượng trong hoạt động giảng dạy và ngh Đề nghị cơ cấu nhân sự của bộ môn. Quản lý quy trình và đảm bảo chất lượng trong hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học của cán bộ giảng dạy thuộc bộ môn.

► Quản lý, đảm bảo chất lượng đào tạo các môn học môn học của bộ môn gồm: Vật lý đại cương, Thí nghiệm vật lý.

► Xây dựng đề cương, biên sọan giáo trình các môn học của bộ môn.

► Xây dựng ngân hàng đề thi cho bộ môn.

► Tham gia nghiên cứu khoa học về những lĩnh vực trong Vật lý, hướng đến ứng dụng vào các chuyên ngành cơ khí, công nghệ thông tin, công nghệ địa chính... 

NHÂN SỰ BỘ MÔN:

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

EMAIL

1

ThS. Thái Văn Ton

Giảng viên - Trưởng Bộ môn

tvton@hcmuaf.edu.vn 

2

TS. Lê Nguyễn Mai Anh

Kỹ sư

maianh@hcmuaf.edu.vn

3

ThS. Lưu Thị Thúy Hòa

Giảng viên – NCS Pháp

luuthuyhoa@hcmuaf.edu.vn

 

     

 

Số lần xem trang: 18562
Điều chỉnh lần cuối: 08-06-2021

Bộ môn Lý

ÔN TẬP HỌC KỲ 2 NH2021-2022 (24-01-2022)

ÔN TẬP HK2 NH 2020-2021 (27-12-2021)

PHỔ BIẾN VL1 (11-10-2021)

PHỔ BIẾN VL2 (11-10-2021)

Ôn tập Vật lý 1&2 (26-05-2021)

danh sách sinh viên thi giữa kỳ HK2 (2019-2020) (16-06-2020)

Bài giảng Vật lý 1 - Thầy Ton (18-11-2019)

Bài giảng Vật lý 2 - Thầy Ton (18-11-2019)