NHIỆM VỤ BỘ MÔN:

Đề nghị cơ cấu nhân sự của bộ môn. Quản lý quy trình và đảm bảo chất lượng trong hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học của cán bộ giảng dạy và nhân viên phục vụ thuộc bộ môn.

Quản lý, đảm bảo chất lượng đào tạo các môn học trong bộ môn gồm: Hóa đại cương, Hóa Phân tích, Thí nghiệm hóa.

Xây dựng đề cương, biên sọan giáo trình các môn học của bộ môn.

Xây dựng ngân hàng đề thi cho bộ môn.

Tham gia nghiên cứu khoa học về những lĩnh vực thuộc Hóa học gắn liền với ứng dụng vào các ngành nông lâm ngư, công nghệ hóa học, công nghệ môi trường…  

NHÂN SỰ BỘ MÔN:

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

EMAIL

1

TS. Nguyễn Thị Thanh Thúy

Trưởng bộ môn – Giảng viên chính

nguyenthanhthuy@hcmuaf.edu.vn

2

ThS. Đinh Thanh Tùng

Giảng viên - NCS Mỹ

dinh.thanhtung@hcmuaf.edu.vn

3

TS. Phạm Thị Bích Vân

Giảng viên

vanpham@hcmuaf.edu.vn

4

ThS. Nguyễn Văn Hiền

Giảng viên

nvhien@hcmuaf.edu.vn

       5 TS. Lê Hữu Trinh  Giảng viên trinh.lehuu@hcmuaf.edu.vn

 

 

 

 

Số lần xem trang: 15552
Điều chỉnh lần cuối: 24-03-2023

Bộ môn Hoá