STT

TÊN ĐỀ TÀI

CHỦ NHIỆM    ĐỀ TÀI

CẤP

QUẢN LÝ

NĂM

THỰC HIỆN

NĂM

NGHIỆM THU

1

Kiểm kê, đánh giá tài nguyên đa dạng sinh học vùng thượng nguồn sông Đồng Nai (sông Đa Dâng) nhằm đề xuất mô hình phát triển bền vững

TS. Nguyễn Thị Mai

Bộ

2010-2012

2012

2

Đánh giá thực trạng công tác bảo tồn và quản lý tài nguyên sinh học tại lưu vực sông Đa Dâng thuộc thượng nguồn sông Đồng Nai.

TS. Nguyễn Thị Mai

Cơ sở

2013-2014

2014

3

Tổng hợp oxit phức hợp perovskite SrTiO3 kích thước nanomet và nghiên cứu hoạt tính xúc tác quang hóa của chúng

ThS. Nguyễn Văn Hiền

Cơ sở

2014-2015

2015

4

Tìm hiểu hoạt tính và vai trò của enzyme tổng hợp rượu béo, fatty acid reductase 2, trong sự sinh tổng hợp sáp ở Arabidopsis (Arabidopsis thaliana)

TS. Đoàn Thị Phương Thuỳ

 

Cơ sở

2014-2015

2015

5

Nghiên cứu thiết kế và lắp đặt hệ thống đo đạc khí tượng tự động – trực tuyến theo thời gian thực cho quần đảo Trường Sa

TS. Nguyễn Văn Hiếu

 

Cơ sở

2013-2015

2015

6

Hiện trạng và giải pháp quản lý môi trường các trang trại chăn nuôi heo theo hướng nông nghiệp đô thị tại huyện Củ Chi – Thành phố Hồ Chí Minh

TS. Nguyễn Thị Thanh Thúy

Cơ sở

2015-2016

2016

7

Nghiên cứu sự phân bào nguyên nhiễm và giảm nhiễm ở một số loài thực vật nhằm thiết lập quy trình làm tiêu bản phân bào phục vụ nghiên cứu và giảng dạy

ThS. Trần Thị Thanh Hương

Cơ sở

2015-2016

2016

8

Nghiên cứu sự biến đổi các hệ sinh thái tự nhiên theo một số yếu tố môi trường phục vụ phát triển bền vững cho lưu vực sông Đa Dâng, tỉnh Lâm Đồng

TS. Nguyễn Thị Mai

Cơ sở

2016-2018

2018

9

Xây dựng phương pháp phân tích và đánh giá nhanh hoạt chất Cordycepin ở Đông Trùng Hạ Thảo (Cordyceps sp.) nhằm tiết kiệm chi phí và thời gian phân tích cho các nghiên cứu về Đông Trùng Hạ Thảo

TS. Đoàn Thị Phương Thùy

Cơ sở

2016-2018

2018

10

Phân lập và định danh các chủng vi khuẩn ưa nhiệt, có khả năng cố định CO2 để sinh tổng hợp poly-3-hydroxybutyrate (PHB).

TS. Nguyễn Hữu Trí

Cơ sở

2016-2018

2018

11

Nghiên cứu quá trình khử màu của các chất màu bằng xúc tác quang TiO2 trong sự hiện diện của các polyol.

TS. Phạm Thị Bích Vân

 

Cơ sở

2017-2018

2018

12

Tổng hợp hệ Piperine-Curcumin bọc nano oxit sắt từ Fe3O4 ứng dụng trong y học.

TS. Nguyễn Thị Thanh Thuý

Cơ sở

2017-2018

2018

13

Tổng hợp COMPOSITE với pha gia cường CELLULOSE từ bèo lục bình, định hướng ứng dụng trong bao bì thực phẩm.

ThS. Nguyễn Văn Hiền

 

Cơ sở

2017-2018

2018

14

Nghiên cứu tác động của các nhân tố sinh thái đến sự tồn tại và phát triển của loài Cordyceps nutans Tỉnh Lâm Đồng, phục vụ công tác bảo tồn In – Situ và Ex – Situ.

TS. Nguyễn Thị Mai

Cơ sở

2018-2019

2019

15

Nghiên cứu ảnh hưởng của định hướng giữa các mômen lưỡng cực điện trong dịch chuyển của nguyên tử và độ lệch pha của các trường laser lên tính chất quang của môi trường nguyên tử khí Rb.

ThS. Lê Nguyễn Mai Anh

Cơ sở

2018-2019

2019

16

Bài Toán giá trị cuối với phương trình vi phân – đạo hàm riêng cấp không nguyên.

ThS. Trần Bảo Ngọc

Cơ sở

2018-2019

2019

17

Tổng hợp các dẫn xuất của curcumin và thử nghiệm kết hợp với nano bạc.

ThS. Nguyễn Văn Hiền

Cơ sở

2019-2020

2020

Số lần xem trang: 13452
Điều chỉnh lần cuối: 02-11-2021

DANH SÁCH BÀI BÁO KHOA HỌC NGOÀI NƯỚC (15-05-2020)

DANH SÁCH BÀI BÁO KHOA HỌC TRONG NƯỚC (15-05-2020)