NĂM 2012 ĐẾN 2019

STT

TÊN BÀI BÁO

TÊN TÁC GIẢ

TÊN TẠP CHÍ, HỘI NGHỊ

NĂM CÔNG BỐ

1

Sinh học ong mật: ứng dụng vào thực tiễn nuôi ong Việt nam

Nguyễn Quang Tấn

Tạp chí KHKT ngành ong

2013

2

Thông tin về cây nguồn mật: cây tràm Melaleuca và cây dừa nước Nypa ở việt nam

Nguyễn Quang Tấn

Tạp chí KHKT ngành ong

2013

3

Xác định tính chất của đầu dò Kim cương CVD bằng việc sử dụng PENELOPE

Lưu Thị Thúy Hòa

Hội nghị Quang học Quang phổ Toàn quốc lần VIII

2014

5

Magnetic field effect on exciplex – forming organic acceptor_donor system: powerful tool for understanding Preferential Solvation.

Phạm Thị Bích Vân

Tạp chí Khoa học Công nghệ

2014

6

Hoạt tính của một số hợp chất được cô lập từ lá cây Vọng Cách Premna Serratifolia L. trên tế bào ung thư ruột kết DLD – 1.

Phạm Thị Bích Vân

Tạp chí y học thực hành

2014

7

Magnetic field effect on exciplex – forming organic acceptor_donor system: powerful tool for understanding Preferential Solvation.

Phạm Thị Bích Vân

Tạp chí Khoa học Công nghệ

2016

8

Hoạt tính của một số hợp chất được cô lập từ lá cây Vọng Cách Premna Serratifolia L. trên tế bào ung thư ruột kết DLD – 1.

Phạm Thị Bích Vân

Tạp chí y học thực hành

2016

9

Đánh giá thực trạng công tác quản lý và bảo tồn tài nguyên sinh vật nhằm đề xuất giải pháp quản lý phù hợp cho lưu vực sông Đa Dâng, tỉnh Lâm Đồng.

Nguyễn Thị Mai, Đoàn Thị Phương Thùy

Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp

2018

10

A 2D-QSAR model for New Curcumin Analogues as Potential Anti-Prostate Cancer Agents

Hoang Minh Hao, Vo Thi Nga, Nguyen Vinh Tien, Pham Thi Bich Van

Tạp chí Hóa học Việt Nam

2017

11

2D-Molecular Descriptors Contribute to Ctotoxicity Against Human ProstateCancer Cell Line PC-3 of New Curcumin Analogues.

Hoang Minh Hao, Nguyen Vinh Tien, Vo Thi Nga, Pham Thi Bich Van

Tạp chí Hóa học Việt Nam

2018

12

Đánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất gỉải pháp bảo vệ môi trường cho các trang trại chăn nuôi heo tại Huyện Củ Chi Thành phố Hồ Chí Minh

Nguyễn Thị Thanh Thuý, Hồ Quốc Bằng, Trần Hoàng Liễu

Tạp chí phát triển khoa học công nghệ

2018

13

Nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện tách chiết đến hiệu quả thu nhận hoạt chất cordycepin từ nhộng trùng thảo

Nguyễn Thị Mai, Đoàn Thị Phương Thùy, Trần Thị Ngọc Ánh

Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

2019

14

Decolorization of textile dyes by TiO2 -based photocatalyst using polyol as electron donor.

Pham Thi Bich Van, Hoang Minh Hao, Nguyen Thi Thanh Thuy, Cao Thi Hong Xuan

Tạp chí phát triển khoa học và công nghệ

2018

15

Nghiên cứu biến tính cellulose từ lục bình định hướng làm pha gia cường cho vật liệu nanocomposite.

Nguyễn Văn Hiền, Trần Quang Duy, Lê Thị Thanh Thủy

Tạp chí Nông nghiệp và phát triển – Trường ĐH Nông Lâm TP. HCM

2019

 

16

Effect of climatic conditions and elevation on the morphological diversity of Ophiocordyceps sp. in Bidoup Nui Ba National Park, Lam Dong Province.

 

Mai T. Nguyen, Thuy T.P. Doan

 

The Third International Conference on Sustainable Agriculture and Environment Ho Chi Minh City, Vietnam

 

November 18, 2020. Pp.58-67. ISBN: 978-604-73-7775-6.

17

Tạo chiết suất âm trong môi trường nguyên tử bốn mức chữ y ngược dựa vào hiệu ứng trong suốt cảm ứng điện từ

Nguyễn Huy Bằng, Đoàn Thanh Hoà, Võ Thục Hiền, Nguyễn Thị Như, Vũ Ngọc Sáu, Nguyễn Văn Phú, Lê Thị Minh Phương, Lê Nguyễn Mai Anh và Lê Văn Đoài

Advanced in optics, photonics, spectroscopy & applications xi

 

November 4-7, 2020
ISBN: 978-604-9988-20-2

 

18

Controlling group velocity in a four-level inverted-y atomic system via a signal laser field

 

Nguyen Huy Bang, Le Van Doai, Dinh Xuan Khoa,Le Thi Minh Phuong, Nguyen Tuan Anh, Nguyen Van Phu, Luong Thi Yen Nga, Nguyen Thanh Cong and Le Nguyen Mai Anh

The 7th academic conference on natural science for young scientists, master and phd students from asean countries (casean - 7)

 

PII.18
Poster
Hanoi & Vinh City, Vietnam. 14-17 October 2021

 

Số lần xem trang: 13700
Điều chỉnh lần cuối: 24-03-2023

DANH SÁCH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (15-05-2020)

DANH SÁCH BÀI BÁO KHOA HỌC NGOÀI NƯỚC (15-05-2020)