STT

TÊN BÀI BÁO

TÊN TÁC GIẢ

TÊN TẠP CHÍ, HỘI NGHỊ

NĂM CÔNG BỐ

1

Sinh học ong mật: ứng dụng vào thực tiễn nuôi ong Việt nam

Nguyễn Quang Tấn

Tạp chí KHKT ngành ong

2013

2

Thông tin về cây nguồn mật: cây tràm Melaleuca và cây dừa nước Nypa ở việt nam

Nguyễn Quang Tấn

Tạp chí KHKT ngành ong

2013

3

Xác định tính chất của đầu dò Kim cương CVD bằng việc sử dụng PENELOPE

Lưu Thị Thúy Hòa

Hội nghị Quang học Quang phổ Toàn quốc lần VIII

2014

5

Magnetic field effect on exciplex – forming organic acceptor_donor system: powerful tool for understanding Preferential Solvation.

Phạm Thị Bích Vân

Tạp chí Khoa học Công nghệ

2014

6

Hoạt tính của một số hợp chất được cô lập từ lá cây Vọng Cách Premna Serratifolia L. trên tế bào ung thư ruột kết DLD – 1.

Phạm Thị Bích Vân

Tạp chí y học thực hành

2014

7

Magnetic field effect on exciplex – forming organic acceptor_donor system: powerful tool for understanding Preferential Solvation.

Phạm Thị Bích Vân

Tạp chí Khoa học Công nghệ

2016

8

Hoạt tính của một số hợp chất được cô lập từ lá cây Vọng Cách Premna Serratifolia L. trên tế bào ung thư ruột kết DLD – 1.

Phạm Thị Bích Vân

Tạp chí y học thực hành

2016

9

Đánh giá thực trạng công tác quản lý và bảo tồn tài nguyên sinh vật nhằm đề xuất giải pháp quản lý phù hợp cho lưu vực sông Đa Dâng, tỉnh Lâm Đồng.

Nguyễn Thị Mai, Đoàn Thị Phương Thùy

Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp

2018

10

A 2D-QSAR model for New Curcumin Analogues as Potential Anti-Prostate Cancer Agents

Hoang Minh Hao, Vo Thi Nga, Nguyen Vinh Tien, Pham Thi Bich Van

Tạp chí Hóa học Việt Nam

2017

11

2D-Molecular Descriptors Contribute to Ctotoxicity Against Human ProstateCancer Cell Line PC-3 of New Curcumin Analogues.

Hoang Minh Hao, Nguyen Vinh Tien, Vo Thi Nga, Pham Thi Bich Van

Tạp chí Hóa học Việt Nam

2018

12

Đánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất gỉải pháp bảo vệ môi trường cho các trang trại chăn nuôi heo tại Huyện Củ Chi Thành phố Hồ Chí Minh

Nguyễn Thị Thanh Thuý, Hồ Quốc Bằng, Trần Hoàng Liễu

Tạp chí phát triển khoa học công nghệ

2018

13

Nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện tách chiết đến hiệu quả thu nhận hoạt chất cordycepin từ nhộng trùng thảo

Nguyễn Thị Mai, Đoàn Thị Phương Thùy, Trần Thị Ngọc Ánh

Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

2019

14

Decolorization of textile dyes by TiO2 -based photocatalyst using polyol as electron donor.

Pham Thi Bich Van, Hoang Minh Hao, Nguyen Thi Thanh Thuy, Cao Thi Hong Xuan

Tạp chí phát triển khoa học và công nghệ

2018

15

Nghiên cứu biến tính cellulose từ lục bình định hướng làm pha gia cường cho vật liệu nanocomposite.

Nguyễn Văn Hiền, Trần Quang Duy, Lê Thị Thanh Thủy

Tạp chí Nông nghiệp và phát triển – Trường ĐH Nông Lâm TP. HCM

2019

Số lần xem trang: 12156
Điều chỉnh lần cuối: 15-05-2020

DANH SÁCH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (15-05-2020)

DANH SÁCH BÀI BÁO KHOA HỌC NGOÀI NƯỚC (15-05-2020)