THÔNG TIN KHOA KHOA HỌC

1. Giới thiệu

 

Khoa Khoa học là đơn vị quản lý cơ sở thuộc Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM, có chức năng quản lý hành chính, quản lý đào tạo, quản lý cơ sở vật chất và nghiên cứu Khoa học. Khoa được thành lập vào năm 1975 với tên là Khoa Cơ bản và được đổi tên thành Khoa Khoa học từ năm 2001 đến nay.

Lãnh đạo Khoa hiện tại:

1. TS. Nguyễn Thị Mai - Trưởng Khoa

       2. ThS. Bùi Đại Nghĩa - Phó Trưởng Khoa 

Với đội ngũ CB-VC có chuyên môn sâu, Khoa Khoa học đã và đang hoàn thành xuất sắc mọi công việc theo đúng chức năng với 3 nhiệm vụ: đào đạo, nghiên cứu và phục vụ cộng đồng, đạt được nhiều thành tựu trong công tác đào tạo, nghiên cứu và các hoạt động khác. Tập thể Khoa Khoa học, các Bộ môn trực thuộc cũng như nhiều cá nhân trong đơn vị đã nhận được nhiều Bằng khen của Nhà nước, Bộ trưởng và Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh.

2.  Công tác Đào tạo

Ø  Khoa Khoa học phụ trách giảng dạy các môn học thuộc khối kiến thức cơ bản bao gồm: Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Giáo dục thể chất; các môn học thuộc khoa học xã hội và nhân văn.

Ø  Phối hợp với Phòng Đào tạo và các Khoa chuyên ngành xây dựng các chương trình đào tạo và đề cương chi tiết các học phần theo chuẩn AUN đáp ứng yêu cầu đào tạo của xã hội.

Ø  Tham gia giảng dạy và hướng dẫn sinh viên đại học, học viên sau đại học thực hiện các đề tài nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực khoa học cơ bản.

3. Công tác Khoa học Công nghệ

Nhằm đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao hiệu quả, Khoa Khoa học đã ban hành Quy chế hoạt động Nghiên cứu khoa học theo nhóm nghiên cứu liên bộ môn, liên ngành trong và ngoài trường dựa trên Kế hoạch Chiến lược phát triển Khoa Khoa học giai đoạn 2021 – 2025 và tầm nhìn 2035. Hoạt động nghiên cứu khoa học là nhiệm vụ chính song song với hoạt động đào tạo nhằm phục vụ cộng đồng, từng bước thực hiện và đã đạt những thành tựu trong chuyển giao công nghệ và thương mại hóa sản phẩm từ kết quả nghiên cứu.

NHỮNG NGHIÊN CỨU MŨI NHỌN

1) Nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái, đa dạng di truyền; nuôi cấy in vitro các loài dược liệu, chịu hạn phục vụ công tác bảo tồn, sản xuất giống và sản xuất các hợp chất thứ cấp.

2) Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ lên men probiotic trong phát triển sản phẩm bảo vệ sức khoẻ và nghiên cứu hoạt tính sinh học, các con đường biến dưỡng ở vi sinh vật và thực vật.

3) Nghiên cứu tổng hợp polymer và vật liệu nano định hướng ứng dụng trong y sinh: tổng hạt nano: oxit sắt từ, bạc, đồng...; vi bọc hạt nano bằng polymer, hợp chất hữu cơ, và polysaccharide;

4) Tuyển chọn các vi sinh vật kháng sinh có ích từ môi trường và sản xuất các hợp chất có hoạt tính sinh học và các sản phẩm từ vi sinh vật;

5) Nghiên cứu các mô hình bài toán ngược và không chỉnh trong Kỹ thuật – Công nghệ như các phương trình parabolic, phương trình elliptic dùng các phương pháp khác nhau như phương pháp quasi-boundary value (QBV), quasi-reversibility (QR), phương pháp cải tiến Tikhonov, phương pháp phương trình tích phân, chặt cụt tích phân.

6) Xây dựng các thuật toán ứng dụng, phục vụ kiểm soát các yếu tố môi trường hạn chế tác động của Biến đổi khí hậu; Sử dụng kỹ thuật sinh thái nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ bảo tồn tài nguyên sinh học và phát triển nền nông nghiệp công nghệ cao.

4. Thông Tin liên lạc

Số điện thoại: 02837220262; 02837246009

Email: kkh@hcmuaf.edu.vn

Website: http://fs.hcmuaf.edu.vn/

Trưởng Khoa

TS. Nguyễn Thị Mai

 

 

Số lần xem trang: 3068
Điều chỉnh lần cuối: 15-11-2023

Giới thiệu

Trang liên kết