LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN 

Ngày 30/11/2023, Chi bộ Khoa Khoa học - Bộ môn Lý luận chính trị đã tổ chức thành công Lễ Kết Nạp Đảng viên (lần lượt theo thứ tự) cho hai Quần chúng ưu tú là Thầy Nguyễn Hữu Trí - Giảng viên Khoa Khoa học và Thầy Nguyễn Khoa Huy - Giảng viên BM Lý luận chính trị.