Đại hội Chi bộ Nhiệm kỳ 2022 - 2023

Sáng 28/09, Chi bộ Khoa Khoa học - BM Lý luận Chính trị tổ chức Đại hội Chi bộ Nhiệm kỳ 2022 – 2025