LỚP DH20BQC

Thứ 2 tiết 1                 Thứ 2 tiết 4                 Thứ 2 tiết 7                 Thứ 2 tiết 10                 

Thứ 3 tiết 1                                                    Thứ 3 tiết 7                 Thứ 3 tiết 10                 

Thứ 4 tiết 1                                                                                       Thứ 4 tiết 10 

                                                                                                          Thứ 5 tiết 10                 

                                    Thứ 6 tiết 4                 

                

Số lần xem trang: 12231
Điều chỉnh lần cuối: 18-01-2021

KẾT QUẢ THI GK VẬT LÝ 2 và 1 THẦY TON (HK2 NH 2019-2020) (18-04-2021)

ĐIỂM HỌC PHẦN VẬT LÝ 1&2 - THẦY TON (HK1 NH 2020-2021) (30-01-2021)

Điểm thi học kì 1 - năm học 2019-2020 - Vật Lý ( Thầy Ton) (14-09-2020)

Điểm 30% các lớp Vật lý 1 & 2 của Thầy Ton [HK2 | NH 2019-2020] (23-07-2020)

Đáp án giữa kì vật lý (thầy Ton) (17-06-2020)

Điểm thi VẬT LÝ 1&2 HK1 Năm học 2019-2020 - THẦY TON (02-02-2020)