NHIỆM VỤ BỘ MÔN:

► Đề nghị cơ cấu nhân sự của bộ môn. Quản lý quy trình và đảm bảo chất lượng trong hoạt động giảng dạy của cán bộ giảng dạy thuộc bộ môn.

► Quản lý, đảm bảo chất lượng các môn học của bộ môn gồm: Bóng đá, bóng chuyền, điền kinh, bơi lội. 

► Xây dựng giáo án, phương pháp huấn luyện cho các môn học của bộ môn.

NHÂN SỰ BỘ MÔN:

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

EMAIL

1

ThS. Bùi Minh Tâm

Trưởng bộ môn – Giảng viên

buiminhtam@hcmuaf.edu.vn

2

ThS. Nguyễn Bá Toàn

Giảng viên

nbtoan@hcmuaf.edu.vn

3

ThS. Nguyễn Đình Trưởng

Giảng viên

ndtruong@hcmuaf.edu.vn

4

ThS. Nguyễn Lưu Nguyễn

Giảng viên

ngguyen@hcmuaf.edu.vn

 

Số lần xem trang: 1071
Điều chỉnh lần cuối: 02-06-2020

Bộ môn Giáo dục thể chất