THÔNG TIN VỀ CÁC BỘ VIÊN CHỨC KHOA KHOA HỌC 

(Tháng 12 năm 2017)
 
STT  HỌ VÀ TÊN

 CHỨC VỤ (TRẠNG THÁI)

BỘ MÔN Email
1  TS. Nguyễn Thị Mai  Trưởng khoa - Giảng viên  Sinh  ngtpmai@hcmuaf.edu.vn
2  ThS. Bùi Đại Nghĩa  Phó Trưởng Khoa - Giảng viên Toán  dainghia2008@hcmuaf.edu.vn
3  ThS. Đặng Văn Quý  Giảng viên Toán  quygauss@gmail.com
4  ThS. Phạm Thành Kcông  Giảng viên  Toán  kcong@yahoo.com
5  ThS. Hà Thị Thảo Trâm  Giảng viên  Toán  hathithaotram2006@yahoo.com
6  TS. Hồ Ngọc Kỳ   Giảng viên  Toán  hnky@hcmuaf.edu.vn
7  ThS. Bùi Trang Phương Nam  Giảng viên - Nghiên cứu sinh New Zealand  Toán  pnam84@yahoo.com
8  TS. Lê Nguyễn Kim Hằng  Giảng viên   Toán  lehangkim@gmail.com
9  ThS. Trần Bảo Ngọc  Giảng viên  Toán  tranbaongoc@hcmuaf.edu.vn
10  TS. Nguyễn Văn Hiếu  Trưởng Bộ môn Vật lý - Giảng viên  Vật lý  nvhieu@hcmuaf.edu.vn
11  ThS. Lê Nguyễn Mai Anh  Kỹ sư  Vật lý  manh274@yaho.com
12  ThS. Lưu Thị Thuý Hoà  Giảng viên - Nghiên cứu sinh Pháp  Vật lý  luuthuyhoa@hcmuaf.edu.vn
13  ThS. Thái Văn Ton  Giảng viên  Vật lý  
 14   TS. Nguyễn Thị Thanh Thúy  Trưởng Bộ môn Hóa học - Giảng viên  Hóa học  nguyenthanhthuy_2000@yahoo.com
15  ThS. Đinh Thanh Tùng  Giảng viên - Nghiên cứu sinh Mỹ  Hóa học  dinh.thanhtung@hcmuaf.edu.vn
16  TS. Phạm Thị Bích Vân  Giảng viên   Hoá học  vanpham@hcmuaf.edu.vn
17  ThS. Nguyễn Văn Hiền  Giảng viên       Hoá học  nvhien@hcmuaf.edu.vn
18  TS. Đoàn Thị Phương Thuỳ  Trưởng Bộ môn Sinh học - Giảng viên   Sinh học  thuy.doanvn@gmail.com
  19    ThS. Trần Thị Thanh Hương  Giảng viên   Sinh học  huongtran@hcmuaf.edu.vn
20  TS. Nguyễn Hữu Trí  Giảng viên    Sinh học  nhtri@hcmuaf.edu.vn
21  ThS. Nguyễn Thị Thu Sương  Giảng viên - Nghiên cứu sinh Úc   Sinh học  tmtsuong@gmail.com
 22   ThS. Trần Thị Ngọc Ánh  Kỹ sư   Sinh học  teresangocanh@gmail.com
23  ThS Bùi Minh Tâm  Trưởng Bộ môn GDTC - Giảng viên   GDTC  buiminhtam_69@yahoo.com
24  ThS Nguyễn Bá Toàn   Giảng viên   GDTC  nguyenbatoan79@gmail.com
25  ThS Nguyễn Đình Trưởng   Giảng viên   GDTC  tonytruong_1980@yahoo.com
26  Nguyễn Lưu Nguyễn  Giảng viên - Học viên Cao học   GDTC  ngguyen@hcmuaf.edu.vn
27  Phạm Thị Thanh Nhàn  Thư ký Khoa  VP Khoa  nhanpham109@hcmuaf.edu.vn
28  Phan Thị Thu Thảo   Nhân viên VP Khoa  
 

 

Số lần xem trang: 8991
Điều chỉnh lần cuối: 10-08-2018

Danh sách nhân sự của Khoa Khoa học (Năm học 2019-2020) (27-04-2020)

Nhân sự Khoa Khoa học - ĐH. Nông Lâm TP. HCM (18-02-2013)