Khoa Khoa học tổ chức giảng dạy các môn khoa học cơ bản: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học và Giáo dục Thể chất cho toàn thể sinh viên hệ chính quy cũng như hệ vừa làm vừa học tại các địa phương và tại Trường. Phối hợp với phòng Đào tạo và các Khoa chuyên ngành xây dựng chương trình, lịch trình, kế hoạch giảng dạy, đề cương môn học và xây dựng chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ phù hợp với đối tượng sinh viên theo từng ngành học. Khoa Khoa học đảm nhiệm chương trình ôn luyện đầu vào; ra đề thi và chấm thi cho sinh viên hệ chính quy; sinh viên hệ vừa làm vừa học và cao học.

Số lần xem trang: 8513
Điều chỉnh lần cuối: 26-12-2013