KHOA KHOA HỌC

 Tập thể cán bộ Khoa

 

 

Chia tay thầy/cô về hưu 

 

 

Lễ tốt nghiệp

 

 

Thi nấu ăn ngày 8/3/2014

 

 

Thi hát xuân Giáp Ngọ 

 

Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 98
Toàn hệ thống: 3681
Trong vòng 1 giờ qua

Đề 137

1A  2B  3B  4C  5B  6C  7B  8B  9B  10B  11B 12D  13D  14A  15C  16B  17D  18C  19C  20B

21C  22D  23C  24B  25C  26D  27A  28C  29B  30A  31B  32A  33B  34A  35A  36B  37B  38A  39A  40B

 

Đề 138

1B  2B  3B  4C  5C  6B  7B  8B  9B  10B  11D  12D  13A  14D  15C  16A  17C  18B  19C  20B

21A  22A  23B  24B  25A  26A  27B  28C  29D  30C  31B  32C  33D  34A  35B  36A  37B  38A  39C  40B 

 

Đề 139

1B  2D  3C  4B  5B  6C  7B  8C  9B  10B  11B  12D  13A  14A  15C  16C  17B  18D  19B  20B

21B  22A  23B  24A  25C  26D  27C  28B  29C  30D  31A  32C  33B  34A  35A  36B  37A  38A  39B  40B 

 

Số lần xem trang : :5058
Nhập ngày : 08-07-2013
Điều chỉnh lần cuối :19-05-2014

Đáp án

(28/3/2014) Đáp án Kiểm tra giữa kỳ 2 môn Hoá Đại Cương, năm học 13-14 - Thầy Nguyễn Vinh Lan (11-02-2014)

(02/01/2014) Đáp án Kiểm tra giữa kỳ 1 môn Toán cao cấp C1, năm học 13-14 - Thầy Trần Bảo Ngọc(02-01-2014)

(19/11/2013) Đáp án Kiểm tra giữa kỳ 1 môn Hóa Đại cương, năm học 13-14 - Thầy Nguyễn Vinh Lan(19-11-2013)

(10/4/2013) Đáp án Kiểm tra giữa kỳ 2 môn Hóa Đại cương năm học 12-13 - Thầy Nguyễn Vinh Lan(10-04-2013)

Trang liên kết

 

Bách khoa toàn thư  

 

 

Hỗ trợ tự học online 

Học anh văn online

 


 

 

Phòng đào tạo - ĐHNL