KHOA KHOA HỌC

 Tập thể cán bộ Khoa

 

 

Chia tay thầy/cô về hưu 

 

 

Lễ tốt nghiệp

 

 

Thi nấu ăn ngày 8/3/2014

 

 

Thi hát xuân Giáp Ngọ 

 

Thống kê

Số lần xem:
Đang xem 107
Toàn hệ thống: 9060
Trong vòng 1 giờ qua
THÔNG TIN VỀ CÁC BỘ VIÊN CHỨC KHOA KHOA HỌC 
(Tháng 8 năm 2015)
 
STT  HỌ VÀ TÊN

 CHỨC VỤ (TRẠNG THÁI)

BỘ MÔN Email
1  TS. Nguyễn Thị Mai Trưởng khoa - Giảng viên  Sinh  ngtpmai@hcmuaf.edu.vn
2  ThS. Bùi Đại Nghĩa  Phó Trưởng Khoa - Giảng viên Toán  dainghia2008@hcmuaf.edu.vn
3  ThS. Ngô Thiện  Trưởng bộ môn - Giảng viên chính  Toán  ngothien1956@hcmuaf.edu.vn
4  Đặng Thành Danh  Giảng viên  Toán  dtdanh@hcmuaf.edu.vn
5  ThS. Đặng Văn Quý  Giảng viên  Toán  quygauss@gmail.com
6  ThS. Phạm Thành Kcông  Giảng viên  Toán  kcong@yahoo.com
7  ThS. Hà Thị Thảo Trâm  Giảng viên  Toán  hathithaotram2006@yahoo.com
8  TS. Hồ Ngọc Kỳ   Giảng viên  Toán  hnky@hcmuaf.edu.vn
9  ThS. Bùi Trang Phương Nam  Giảng viên  Toán  pnam84@yahoo.com
10  ThS. Hoàng Quốc Công  Giảng viên - Nghiên cứu sinh Mỹ  Toán  hoangquoccong@yahoo.com
11  TS. Lê Nguyễn Kim Hằng  Giảng viên  Toán  lehangkim@gmail.com
12  ThS. Trần Bảo Ngọc  Giảng viên  Toán  tranbaongoc@hcmuaf.edu.vn
13  TS. Nguyễn Văn Hiếu  Trưởng Bộ môn Vật lý - Giảng viên  Vật lý  nvhieu@hcmuaf.edu.vn
14  ThS. Lê Nguyễn Mai Anh  Kỹ sư  Vật lý  manh274@yaho.com
15  ThS. Lưu Thị Thuý Hoà  Giảng viên Vật lý  luuthuyhoa@hcmuaf.edu.vn
16  Bùi Thị Thu Tiên  Kỹ sư - Học viên Cao học Vật lý  buithithutien@hcmuaf.edu.vn
17  TS. Nguyễn Thị Thanh Thuý  Trưởng Bộ môn Hoá học - Giảng viên  Hoá học  nguyenthanhthuy_2000@yahoo.com
18  Trần Thị Diễm Châu  Nhân viên  Hoá học  ttdchau@hcmuaf.edu.vn
19  ThS. Đinh Thanh Tùng  Giảng viên - Nghiên cứu sinh Mỹ   Hoá học  dinh.thanhtung@hcmuaf.edu.vn
20  TS. Phạm Thị Bích Vân  Giảng viên   Hoá học  vanpham@hcmuaf.edu.vn
21  Nguyễn Văn Hiền  Giảng viên - Học viên Cao học   Hoá học  nvhien@hcmuaf.edu.vn
22  TS. Đoàn Thị Phương Thuỳ  Trưởng Bộ môn Sinh học - Giảng viên   Sinh học  thuy.doanvn@gmail.com
23  ThS. Lê Ngọc Thông  Giảng viên chính   Sinh học  lengocthong@hcmuaf.edu.vn
24  Phạm Thị Huyền  Giảng viên   Sinh học  thuonghuyen@yahoo.com
25  ThS. Trần Thị Thanh Hương  Giảng viên  Sinh học  huongtran@hcmuaf.edu.vn
26  ThS. Nguyễn Hữu Trí  Giảng viên - Nghiên cứu sinh Nhật   Sinh học  nhtri@hcmuaf.edu.vn
27  ThS. Nguyễn Thị Thu Sương  Giảng viên - Nghiên cứu sinh Úc   Sinh học  tmtsuong@gmail.com
28  TS. Nguyễn Quang Tấn  Giảng viên chính   Sinh học  nguyenquangtan@hcmuaf.edu.vn
29  Trần Thị Ngọc Ánh  Kỹ sư - Học viên Cao học   Sinh học  teresangocanh@gmail.com
30  ThS Bùi Minh Tâm  Trưởng Bộ môn GDTC - Giảng viên   GDTC  buiminhtam_69@yahoo.com
31  ThS Nguyễn Bá Toàn   Giảng viên   GDTC  nguyenbatoan79@gmail.com
32  ThS Nguyễn Đình Trưởng   Giảng viên   GDTC  tonytruong_1980@yahoo.com
33  Nguyễn Lưu Nguyễn  Giảng viên - Học viên Cao học   GDTC  ngguyen@hcmuaf.edu.vn
34  Lê Mạnh Cường  Giảng viên - Học viên Cao học  GDTC  manhcuongle@hcmuaf.edu.vn
35  Phạm Thị Thanh Nhàn  Thư ký Khoa  VP Khoa  nhanpham109@hcmuaf.edu.vn
36  Phan Thị Thu Thảo   Nhân viên VP Khoa  

 

Số lần xem trang : :8690
Nhập ngày : 18-02-2013
Điều chỉnh lần cuối :19-08-2015

Nhân sự của Khoa Khoa học

Trang liên kết

 

Bách khoa toàn thư  

 

 

Hỗ trợ tự học online 

Học anh văn online

 


 

 

Phòng đào tạo - ĐHNL