KHOA KHOA HỌC

 Tập thể cán bộ Khoa

 

 

Chia tay thầy/cô về hưu 

 

 

Lễ tốt nghiệp

 

 

Thi nấu ăn ngày 8/3/2014

 

 

Thi hát xuân Giáp Ngọ 

 

Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 91
Toàn hệ thống: 3500
Trong vòng 1 giờ qua
THÔNG TIN VỀ CÁC BỘ VIÊN CHỨC KHOA KHOA HỌC 
(Tháng 12 năm 2017)
 
STT  HỌ VÀ TÊN

 CHỨC VỤ (TRẠNG THÁI)

BỘ MÔN Email
1  TS. Nguyễn Thị Mai  Trưởng khoa - Giảng viên  Sinh  ngtpmai@hcmuaf.edu.vn
2  ThS. Bùi Đại Nghĩa  Phó Trưởng Khoa - Giảng viên Toán  dainghia2008@hcmuaf.edu.vn
3  ThS. Đặng Văn Quý  Giảng viên Toán  quygauss@gmail.com
4  ThS. Phạm Thành Kcông  Giảng viên  Toán  kcong@yahoo.com
5  ThS. Hà Thị Thảo Trâm  Giảng viên  Toán  hathithaotram2006@yahoo.com
6  TS. Hồ Ngọc Kỳ   Giảng viên  Toán  hnky@hcmuaf.edu.vn
7  ThS. Bùi Trang Phương Nam  Giảng viên - Nghiên cứu sinh New Zealand  Toán  pnam84@yahoo.com
8  ThS. Hoàng Quốc Công  Giảng viên - Nghiên cứu sinh Mỹ  Toán  hoangquoccong@yahoo.com
9  TS. Lê Nguyễn Kim Hằng  Giảng viên   Toán  lehangkim@gmail.com
10  ThS. Trần Bảo Ngọc  Giảng viên  Toán  tranbaongoc@hcmuaf.edu.vn
11  TS. Nguyễn Văn Hiếu  Trưởng Bộ môn Vật lý - Giảng viên  Vật lý  nvhieu@hcmuaf.edu.vn
12  ThS. Lê Nguyễn Mai Anh  Kỹ sư  Vật lý  manh274@yaho.com
13  ThS. Lưu Thị Thuý Hoà  Giảng viên - Nghiên cứu sinh Pháp  Vật lý  luuthuyhoa@hcmuaf.edu.vn
14  ThS. Thái Văn Ton  Giảng viên  Vật lý  
15   TS. Nguyễn Thị Thanh Thúy  Trưởng Bộ môn Hóa học - Giảng viên  Hóa học  nguyenthanhthuy_2000@yahoo.com
16   ThS. Đinh Thanh Tùng  Giảng viên - Nghiên cứu sinh Mỹ  Hóa học  dinh.thanhtung@hcmuaf.edu.vn
17  TS. Phạm Thị Bích Vân  Giảng viên   Hoá học  vanpham@hcmuaf.edu.vn
18  ThS. Nguyễn Văn Hiền  Giảng viên       Hoá học  nvhien@hcmuaf.edu.vn
19  TS. Đoàn Thị Phương Thuỳ  Trưởng Bộ môn Sinh học - Giảng viên   Sinh học  thuy.doanvn@gmail.com
  20    ThS. Trần Thị Thanh Hương  Giảng viên   Sinh học  huongtran@hcmuaf.edu.vn
21  TS. Nguyễn Hữu Trí  Giảng viên    Sinh học  nhtri@hcmuaf.edu.vn
22  ThS. Nguyễn Thị Thu Sương  Giảng viên - Nghiên cứu sinh Úc   Sinh học  tmtsuong@gmail.com
 23   ThS. Trần Thị Ngọc Ánh  Kỹ sư   Sinh học  teresangocanh@gmail.com
24  ThS Bùi Minh Tâm  Trưởng Bộ môn GDTC - Giảng viên   GDTC  buiminhtam_69@yahoo.com
25  ThS Nguyễn Bá Toàn   Giảng viên   GDTC  nguyenbatoan79@gmail.com
26  ThS Nguyễn Đình Trưởng   Giảng viên   GDTC  tonytruong_1980@yahoo.com
27  Nguyễn Lưu Nguyễn  Giảng viên - Học viên Cao học   GDTC  ngguyen@hcmuaf.edu.vn
28  ThS. Lê Mạnh Cường  Giảng viên - Học viên Cao học  GDTC  manhcuongle@hcmuaf.edu.vn
29  Phạm Thị Thanh Nhàn  Thư ký Khoa  VP Khoa  nhanpham109@hcmuaf.edu.vn
30  Phan Thị Thu Thảo   Nhân viên VP Khoa  
 

 

Số lần xem trang : :11070
Nhập ngày : 18-02-2013
Điều chỉnh lần cuối :07-12-2017

Nhân sự của Khoa Khoa học

Trang liên kết

 

Bách khoa toàn thư  

 

 

Hỗ trợ tự học online 

Học anh văn online

 


 

 

Phòng đào tạo - ĐHNL