KHOA KHOA HỌC

 Tập thể cán bộ Khoa

 

 

Chia tay thầy/cô về hưu 

 

 

Lễ tốt nghiệp

 

 

Thi nấu ăn ngày 8/3/2014

 

 

Thi hát xuân Giáp Ngọ 

 

Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 750
Toàn hệ thống: 81309
Trong vòng 1 giờ qua

 1. Mô-đun: Hàm số, giới hạn và liên tục (dành cho Toán cao cấp A1, B1, C2)

Download bản trình chiếu

Download  bản để in (nên in một mặt với 4 slides trên một trang)

2. Mô-đun: Đạo hàm, vi phân và ứng dụng (dành cho Toán cao cấp A1, B1, C2)

 

3. Mô-đun: Tích phân bất định, xác định và ứng dụng (dành cho Toán cao cấp A1, B1)

 

4. Mô-đun: Chuỗi số và chuỗi hàm (dành cho Toán cao cấp A1, B1)

 

5. Mô-đun: Đạo hàm, vi phân và ứng dụng hàm 2 biến (dành cho Toán cao cấp C2)

 

6. Mô-đun: Tích phân hàm 2 biến và ứng dụng (dành cho Toán cao cấp C2)

 

7. Mô-đun: Phương trình vi phân (dành cho Toán cao cấp C2)

 

 

 

Số lần xem trang : :9246
Nhập ngày : 16-09-2014
Điều chỉnh lần cuối :25-11-2014

Bài giảng các môn học

(Cập nhật ngày 2/12/2014) Bài tập môn Toán A1 học kỳ 1 năm học 2014 - 2015, Thầy Trần Bảo Ngọc (26-11-2014)

(Cập nhật ngày 2/12/2014) Bài tập môn Toán C2 học kỳ 1 năm học 2014 - 2015, Thầy Trần Bảo Ngọc (25-11-2014)

(07/10/2014) Bài giảng môn Hóa Đại Cương - Thầy Nguyễn Văn Hiền(07-11-2014)

(20/3/2014) Bài giảng môn Hóa Đại Cương - Thầy Nguyễn Văn Đồng(26-12-2013)

(26/12/2013) Bài giảng môn Hóa Đại Cương - Thầy Nguyễn Vinh Lan(26-12-2013)

(26/12/2013) Bài giảng môn Hóa Đại Cương - Thầy Đinh Thanh Tùng(26-12-2013)

Trang liên kết

 

Bách khoa toàn thư  

 

 

Hỗ trợ tự học online 

Học anh văn online

 


 

 

Phòng đào tạo - ĐHNL