KHOA KHOA HỌC

 Tập thể cán bộ Khoa

 

 

Chia tay thầy/cô về hưu 

 

 

Lễ tốt nghiệp

 

 

Thi nấu ăn ngày 8/3/2014

 

 

Thi hát xuân Giáp Ngọ 

 

Thống kê

Số lần xem:
Đang xem 122
Toàn hệ thống: 7846
Trong vòng 1 giờ qua

 Bộ môn Toán cung cấp kiến thức cơ bản về sinh học cho các em sinh viên trong năm thứ nhất và học kỳ 1 của năm học thứ hai.

Cán bộ giảng dạy gồm: 

STT Họ và tên

 Học hàm, Học vị, Chức danh

Email  Hướng nghiên cứu, giảng dạy
1 Ngô Thiện ThS.   GVC.  Trưởng Bộ môn      ngothien1956@hcmuaf.edu.vn Quản trị công nghệ
2 Đặng Thành Danh            GV.                       dtdanh@hcmuaf.edu.vn   Ứng dụng CNTN trong toán
3 Phạm Thành Kcông ThS.   GV.              kcong@yahoo.com  Điều khiển tối ưu
4 Đặng Văn Quý ThS.   GV.                quygaus@yahoo.com.vn     Bậc Topo
5 Hồ Đắc Nghĩa ThS.   GV (NCS trong nước)       dacnghia05@yahoo.com  Toán kinh tế
6 Hà Thị Thảo Trâm ThS.   GV hathithaotram2006@hcmuaf.edu.vn   Lý thuyết số
7 Bùi Đại Nghĩa ThS.   GV   Phó Trưởng Khoa        dainghia2008@hcmuaf.edu.vn  Lý thuyết số
8 Bùi Trang Phương Nam ThS.   GV                pnam84@yahoo.com        Đại số ứng dụng
9 Lê Nguyễn Kim Hằng ThS.   GV (NCS Pháp)    lehangkim@mail.com   Giải tích ứng dụng
10 Hoàng Quốc Công ThS.   GV (NCS Mỹ)                    hoangquoccong@yahoo.com   Phương trình vi phân
11 Hồ Ngọc Kỳ ThS.   GV (NCS Hàn Quốc)           hnky81@yahoo.com  Phương trình đạo hàm riêng
12 Trần Bảo Ngọc ThS.   GV                             tranbaongoc@hcmuaf.edu.vn  Phương trình đạo hàm riêng

 

 

Số lần xem trang : :16208
Nhập ngày : 19-05-2014
Điều chỉnh lần cuối :27-05-2014

Trang liên kết

 

Bách khoa toàn thư  

 

 

Hỗ trợ tự học online 

Học anh văn online

 


 

 

Phòng đào tạo - ĐHNL