KHOA KHOA HỌC

 Tập thể cán bộ Khoa

 

 

Chia tay thầy/cô về hưu 

 

 

Lễ tốt nghiệp

 

 

Thi nấu ăn ngày 8/3/2014

 

 

Thi hát xuân Giáp Ngọ 

 

Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 127
Toàn hệ thống: 4190
Trong vòng 1 giờ qua

 Bộ môn Toán cung cấp kiến thức cơ bản về Toán học cho các em sinh viên trong năm thứ nhất và học kỳ 1 của năm học thứ hai.

Cán bộ giảng dạy gồm: 

STT Họ và tên

 Học hàm, Học vị, Chức danh

Email  Hướng nghiên cứu, giảng dạy
 1  Phạm Thành Kcông  ThS.   GV.                         kcong@yahoo.com  Điều khiển tối ưu
2  Đặng Văn Quý  ThS.   GV.                                       quygauss@gmail.com                    Bậc Topo
 3  Hà Thị Thảo Trâm  ThS.   GV hathithaotram2006@hcmuaf.edu.vn   Lý thuyết số
4  Bùi Đại Nghĩa  ThS.   GV   Phó Trưởng Khoa        dainghia2008@hcmuaf.edu.vn  Lý thuyết số
5  Bùi Trang Phương Nam  NCS New Zealand                              pnam84@yahoo.com        Đại số ứng dụng
6  Lê Nguyễn Kim Hằng  NCS Pháp                         lehangkim@mail.com   Giải tích ứng dụng
7  Hoàng Quốc Công  NCS Mỹ                         hoangquoccong@yahoo.com   Phương trình vi phân
8  Hồ Ngọc Kỳ  TS.     GV                         hnky81@yahoo.com  Phương trình đạo hàm riêng
9  Trần Bảo Ngọc  ThS.   GV                             tranbaongoc@hcmuaf.edu.vn  Phương trình đạo hàm riêng

 

 

Số lần xem trang : :19884
Nhập ngày : 19-05-2014
Điều chỉnh lần cuối :12-12-2017

Trang liên kết

 

Bách khoa toàn thư  

 

 

Hỗ trợ tự học online 

Học anh văn online

 


 

 

Phòng đào tạo - ĐHNL