KHOA KHOA HỌC

 Tập thể cán bộ Khoa

 

 

Chia tay thầy/cô về hưu 

 

 

Lễ tốt nghiệp

 

 

Thi nấu ăn ngày 8/3/2014

 

 

Thi hát xuân Giáp Ngọ 

 

Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 744
Toàn hệ thống: 81249
Trong vòng 1 giờ qua

DANH SÁCH LỚP (THẦY NGỌC)

 

(Click vào chữ Danh sách bên dưới để lấy danh sách)

I. MÔN TOÁN CAO CẤP A2 (Thứ 2, Tiết 123456, Phòng RĐ200)

Danh sách

II. MÔN TOÁN CAO CẤP B2

1. Danh sách lớp thứ 2, Tiết 789, Phòng RĐ204

2. Danh sách lớp thứ 2, Tiết 101112, Phòng PV323

3. Danh sách lớp thứ 3, Tiết 123, Phòng TV201

4. Danh sách lớp thứ 3, Tiết 456, Phòng CT102 (đã chuyển từ RĐ200 qua CT102)

5. Danh sách lớp thứ 4, Tiết 456, Phòng TV302

6. Danh sách lớp thứ 4, Tiết 789, Phòng TV303

7. Danh sách lớp thứ 5, Tiết 123, Phòng CT305

8. Danh sách lớp thứ 5, Tiết 456, Phòng HD301

9. Danh sách lớp thứ 5, Tiết 101112, Phòng TV101

Link tham khảo cho các em học Toán cao cấp B2: 

http://fs.hcmuaf.edu.vn/fs-19220-1/kien-thuc-mua-thi-toan-b2-thay-tran-bao-ngoc.html

 

ThS. Trần Bảo Ngọc

Bộ môn Toán, Khoa Khoa học,

Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM.

Số lần xem trang : :4751
Nhập ngày : 20-04-2014
Điều chỉnh lần cuối :19-05-2014

Thông tin thi giữa kỳ

(24/11/2014) Danh sách ca thi 30% môn toán cao cấp B1, năm học 2014-2015 - Thầy Trần Bảo Ngọc (25-11-2014)

(25/12/2013) Thông tin kiểm tra giữa kỳ 1 môn Toán cao cấp C1, Năm học 13-14 - Thầy Trần Bảo Ngọc(25-12-2013)

(25/12/2013) Thông tin thi giữa kỳ 1 môn Toán cao cấp A1, B1, năm học 13-14 - Thầy Trần Bảo Ngọc(29-07-2013)

Trang liên kết

 

Bách khoa toàn thư  

 

 

Hỗ trợ tự học online 

Học anh văn online

 


 

 

Phòng đào tạo - ĐHNL