KHOA KHOA HỌC

 Tập thể cán bộ Khoa

 

 

Chia tay thầy/cô về hưu 

 

 

Lễ tốt nghiệp

 

 

Thi nấu ăn ngày 8/3/2014

 

 

Thi hát xuân Giáp Ngọ 

 

Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 126
Toàn hệ thống: 4176
Trong vòng 1 giờ qua

Đề 1.

1D               6A               11C               16A

2D               7B               12B               17C

3D               8A               13A               18A

4B               9D               14A               19D

5+              10C              15B               20A

 

Đề 2.

1B               6B               11C               16A

2D               7A               12B               17C

3A               8D               13A               18A

4C               9D               14A               19D

5+              10C              15B               20A

 

Đề 3.

1B               6C               11C               16A

2B               7D               12B               17C

3C               8B               13A               18A

4C               9D               14A               19D

5+              10C              15B               20A

Số lần xem trang : :5509
Nhập ngày : 02-01-2014
Điều chỉnh lần cuối :19-05-2014

Đáp án

(28/3/2014) Đáp án Kiểm tra giữa kỳ 2 môn Hoá Đại Cương, năm học 13-14 - Thầy Nguyễn Vinh Lan (11-02-2014)

(19/11/2013) Đáp án Kiểm tra giữa kỳ 1 môn Hóa Đại cương, năm học 13-14 - Thầy Nguyễn Vinh Lan(19-11-2013)

(08/7/2013) Đáp án Thi học kỳ 2 môn Hoá đại cương, năm học 12-13 - Thầy Đinh Thanh Tùng(08-07-2013)

(10/4/2013) Đáp án Kiểm tra giữa kỳ 2 môn Hóa Đại cương năm học 12-13 - Thầy Nguyễn Vinh Lan(10-04-2013)

Trang liên kết

 

Bách khoa toàn thư  

 

 

Hỗ trợ tự học online 

Học anh văn online

 


 

 

Phòng đào tạo - ĐHNL