KHOA KHOA HỌC

 Tập thể cán bộ Khoa

 

 

Chia tay thầy/cô về hưu 

 

 

Lễ tốt nghiệp

 

 

Thi nấu ăn ngày 8/3/2014

 

 

Thi hát xuân Giáp Ngọ 

 

Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 719
Toàn hệ thống: 81024
Trong vòng 1 giờ qua

 

THÔNG TIN KIỂM TRA 30% TOÁN CAO CẤP C1 

Danh sách được sắp xếp theo số thứ tự (STT - là cột đầu tiên).

1. Lớp Toán C1 Thứ 3 Tiết 1,2,3: Danh sách lớp

+ Ca 1 từ số thứ tự 001 đến 082 (07h00 đến 07h45 ngày 24/12/13)

+ Ca 2 từ số thứ tự 083 đến 163 (07h50 đến 08h35 ngày 24/12/13)

2. Hai lớp Toán C1 bao gồm

Lớp Toán C1 Thứ 4 Tiết 10,11,12: Danh sách lớp(1)

Lớp Toán C1 Thứ 5 Tiết 1,2,3: Danh sách lớp (2)

sẽ kiểm tra chung vào thứ 5 Tiết 1,2,3 ngày 26/12/13

+ Ca 1 từ số thứ tự 001 đến 138 theo Danh sách lớp (2) và 001 đến 006 theo Danh sách lớp (1)  (07h00 đến 07h45 ngày 26/12/13)

+ Ca 2 từ số thứ tự 007 đến 149 theo Danh sách lớp (1) (07h50 đến 08h35 ngày 26/12/13)

3. Qui định

+ Bắt buộc mang theo thẻ sinh viên/chứng minh thư.

Mang theo viết chì 2B tô trắc nghiệm, phần tự luận sử dụng viết mực xanh.

+ Giấy nháp tự trang bị, sử dụng giấy A4 trắng (khoảng 2 tờ), ngoài ra không mang theo các loại giấy khác.

 
4. Đề thi 30% gồm 20 câu trắc nghiệm rải đều trong 3 chương với thời gian làm bài là 45 phút:
c1. Định thức;
c2. Ma trận nghịch đảo;
c3. Hạng của ma trận hoặc của hệ vector;
c4. Giải hệ phương trình tuyến tính;
c5. Hệ phương trình tuyến tính có chứa tham số;
 
c6. Tổ hợp tuyến tính;
c7. Độc lập tuyến tính, phụ thuộc tuyến tính;
c8. Tập sinh của một không gian vector;
c9. Cơ sở, số chiều của một không gian vector;
c10. Tọa độ của vector;
c11. Đổi cơ sở;
 
c12. Không gian vector con;
c13. Không gian nghiệm của hệ phương trình (tuyến tính thuần nhất);
c14. Phép toán trên không gian con;
 
c15. Xác định ánh xạ tuyến tính;
c16. Ma trận của ánh xạ tuyến tính;
c17. Nhân (Ker f), Ảnh (Im f) của ánh xạ tuyến tính f;
c18. Chéo hóa ma trận vuông;
 
c19. Phép biến đổi Lagrange (đưa dạng toàn phương dạng tổng quát về dạng chính tắc);
c20. Dạng toàn phương xác định dương, xác định âm, không xác định dấu.
 
5. Đề thi 30% học kỳ 1 năm học 2013 - 2014:
 
 

ThS. Trần Bảo Ngọc.

Bộ môn Toán, Khoa Khoa học,

Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh. 

 

 

Số lần xem trang : :5616
Nhập ngày : 25-12-2013
Điều chỉnh lần cuối :19-05-2014

Thông tin thi giữa kỳ

(24/11/2014) Danh sách ca thi 30% môn toán cao cấp B1, năm học 2014-2015 - Thầy Trần Bảo Ngọc (25-11-2014)

(20/4/2014) Thông tin kiểm tra giữa kỳ 2, năm học 13-14 - Thầy Trần Bảo Ngọc(20-04-2014)

(25/12/2013) Thông tin thi giữa kỳ 1 môn Toán cao cấp A1, B1, năm học 13-14 - Thầy Trần Bảo Ngọc(29-07-2013)

Trang liên kết

 

Bách khoa toàn thư  

 

 

Hỗ trợ tự học online 

Học anh văn online

 


 

 

Phòng đào tạo - ĐHNL