KHOA KHOA HỌC

 Tập thể cán bộ Khoa

 

 

Chia tay thầy/cô về hưu 

 

 

Lễ tốt nghiệp

 

 

Thi nấu ăn ngày 8/3/2014

 

 

Thi hát xuân Giáp Ngọ 

 

Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 703
Toàn hệ thống: 80857
Trong vòng 1 giờ qua

Nhiệm kỳ 1991 - 1994:

Cô Nguyễn Thục Oanh          Trưởng Khoa

Thầy Trần Hữu Lương           Phó Khoa

Cô Nguyễn Thị Tiến               Phó Khoa

 

Nhiệm kỳ 1994 - 1997:

Thầy Trần Hữu Lương           Trưởng Khoa

Thầy Nguyễn Xuân Vũ            Phó Khoa

Thầy Ngô Thiện                       Phó Khoa 

 

(Từ 1991 đến 2001 Khoa Khoa học nhập về Trường Đại học Đại cương) 

 

Nhiệm kỳ 2002 - 2007:

ThS. Ngô Thiện                       Trưởng Khoa

ThS. Nguyễn Vinh Lan            Phó Khoa

ThS. Lê Ngọc Thông               Phó Khoa

Nhiệm kỳ 2007 - 2012:

ThS. Ngô Thiện                       Trưởng Khoa

ThS. Nguyễn Vinh Lan            Phó Khoa

ThS. Lê Ngọc Thông               Phó Khoa

 

Nhiệm kỳ 2012 - 2017: 

TS. Nguyễn Thị Mai                 Trưởng Khoa

TS. Nguyễn Văn Hiếu               Phó Khoa

ThS. Bùi Đại Nghĩa                   Phó Khoa

Số lần xem trang : :6375
Nhập ngày : 22-02-2013
Điều chỉnh lần cuối :20-05-2014

Trang liên kết

 

Bách khoa toàn thư  

 

 

Hỗ trợ tự học online 

Học anh văn online

 


 

 

Phòng đào tạo - ĐHNL