KHOA KHOA HỌC

 Tập thể cán bộ Khoa

 

 

Chia tay thầy/cô về hưu 

 

 

Lễ tốt nghiệp

 

 

Thi nấu ăn ngày 8/3/2014

 

 

Thi hát xuân Giáp Ngọ 

 

Thống kê

Số lần xem:
Đang xem
Toàn hệ thống:
Trong vòng 1 giờ qua

Lưu ý: 

- Một số bạn không ghi tên lên bài kiểm tra nên không có điểm.

- 2 bạn không vào điểm được (tức là mặc nhiên 0đ) vì không ghi thời khoá biểu lớp (thứ ? tiết ?) trong bài kiểm tra.

- 1 nhóm bài tập có 1 điểm cộng nhưng không vào điểm được vì thiếu danh sách nhóm.

 

- Bảng điểm các lớp khác:

  1. Thứ 2 Tiết 123456

  2. Thứ 2 Tiết 789

  3. Thứ 2 Tiết 101112

  4. Thứ 3 Tiết 123

  5. Thứ 3 Tiết 456

  6. Thứ 4 Tiết 456

  7. Thứ 4 Tiết 789

  8. Thứ 5 Tiết 123

  9. Thứ 5 Tiết 456

10. Thứ 5 Tiết 101112

 

ThS. Trần Bảo Ngọc,

Bộ môn Toán, Khoa Khoa học, trường Đại học Nông Lâm TP. HCM.

P114, Nhà Phượng Vỹ.

Số lần xem trang : :4464
Nhập ngày : 02-06-2014
Điều chỉnh lần cuối :23-07-2014

Điểm thi

Điểm thi giữa kỳ 2 môn Hóa Đại Cương NH 2016-2017 - Thầy Nguyễn Văn Hiền (12-04-2017)

Điểm thi giữa kỳ 1 môn Hóa Đại Cương NH 2016-2017 - Thầy Nguyễn Văn Hiền (15-11-2016)

Điểm thi giữa kỳ 3 môn Hóa Đại Cương NH 2015-2016 - Thầy Nguyễn Văn Hiền (04-08-2016)

Điểm thi giữa kỳ 2 môn Hóa Đại Cương NH 2015-2016 - Thầy Nguyễn Văn Hiền (26-04-2016)

Điểm thi giữa kỳ 1 môn Hóa Đại Cương NH 2015-2016 - Thầy Nguyễn Văn Hiền (20-11-2015)

(6/7/2015) Điểm thi toán A2, B2 cuối kỳ 2 NH 2014-2015- ThS. Trần Bảo Ngọc (06-07-2015)

(27/6/2015) Điểm thi cuối kỳ 2 NH 2014-2015- TS. Nguyễn Thị Mai (27-06-2015)

Điểm thi giữa kỳ 2 môn Hóa Đại Cương NH 2014-2015 - Thầy Nguyễn Văn Hiền (24-04-2015)

(20/02/2015) Điểm thi học kỳ 1 năm học 2014 - 2015 Toán cao cấp A1, B1, C2 - Thầy Trần Bảo Ngọc (23-02-2015)

(23/7/2014) Điểm thi cuối kỳ 1 NH 2014-2015- TS. Nguyễn Thị Mai (29-01-2015)

(16/01/2015) Điểm thi học kỳ 1 năm học 2014 - 2015 các môn Qui hoạch Tuyến tính và Toán CC B1 (Nhóm 9 & 11) - Cô Hà Thị Thảo Trâm (16-01-2015)

(15/12/2014) Điểm thi giữa kỳ 1 năm học 2014 - 2015 các môn sinh học - TS. Nguyễn Thị Mai (16-12-2014)

(22/10/2014) Điểm thi giữa kỳ 1 môn Hóa Đại Cương NH 2014-2015 - Thầy Nguyễn Văn Hiền (22-11-2014)

(19/9/2014) Điểm thi cuối kỳ 3 NH 2013-2014 - Thầy Trần Bảo Ngọc(19-09-2014)

(13/8/2014) Thông báo phúc khảo điểm thi học kỳ 2 năm học 2013-2014(14-08-2014)

(2/8/2014) Điểm thi cuối kỳ 2 NH 2013-2014 - Thầy Bùi Đại Nghĩa(03-08-2014)

(24/7/2014) Điểm thi cuối kỳ 2 NH 2013-2014 - Thầy Trần Bảo Ngọc(24-07-2014)

(23/7/2014) Điểm thi cuối kỳ 2 NH 2013-2014 - TS. Nguyễn Thị Mai(23-07-2014)

(12/5/2014) Điểm thi giữa kỳ 2 năm học 2013-2014 - TS. Nguyễn Thị Mai (14-05-2014)

(21/04/2014) Điểm giữa kỳ 2 môn Hóa Đại Cương, năm học 13-14 - Thầy Nguyễn Văn Hiền(21-04-2014)

(16/04/2014) Điểm giữa kỳ 2 môn Hóa Đại Cương, năm học 13-14 - Thầy Đinh Thanh Tùng(16-04-2014)

Điểm giữa kỳ 2 năm học 2013-2014 Môn Hóa Đại Cương Nhóm 04+07 Thầy Nguyễn Vinh Lan(16-04-2014)

Điểm học kỳ 1 năm học 2013-2014 các lớp Toán cao cấp C2 - GV. Hà Thị Thảo Trâm(26-02-2014)

Điểm thi học kỳ 1 năm học 2013-2014 các môn sinh học - TS. Nguyễn Thị Mai(10-02-2014)

Điểm học kỳ 1 năm học 2013-2014 các lớp Toán cao cấp B1 - GV. Hà Thị Thảo Trâm(17-01-2014)

Điểm giữa kỳ 1 năm học 2013-2014 các môn sinh học - TS. Nguyễn Thị Mai(03-12-2013)

Điểm thi giữa kỳ 1 năm học 2013-2014 môn Hóa Đại Cương - Thầy Nguyễn Văn Hiền(28-11-2013)

Điểm thi giữa kỳ 3 năm học 2012-2013 môn Hóa đại cương - Thầy Nguyễn Văn Đồng(12-08-2013)

Trang liên kết

 

Bách khoa toàn thư  

 

 

Hỗ trợ tự học online 

Học anh văn online

 


 

 

Phòng đào tạo - ĐHNL