KHOA KHOA HỌC

 Tập thể cán bộ Khoa

 

 

Chia tay thầy/cô về hưu 

 

 

Lễ tốt nghiệp

 

 

Thi nấu ăn ngày 8/3/2014

 

 

Thi hát xuân Giáp Ngọ 

 

Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 74
Toàn hệ thống: 3272
Trong vòng 1 giờ qua

tccb.hcmuaf.edu.vn/contents.php

Số lần xem trang : :78587
Nhập ngày : 02-12-2012
Điều chỉnh lần cuối :19-05-2014

Biểu mẫu cho Giảng viên

Mẫu báo cáo quá trình công tác đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương (03-12-2012)

Các biểu mẫu Kê khai tài sản thu nhập(02-12-2012)

Các biểu mẫu về thi đua khen thưởng cấp cơ sở(02-12-2012)

Mẫu đơn xin tái ký hợp đồng(02-12-2012)

Mẫu bảng chấm công(03-12-2012)

Mẫu báo cáo theo Công văn số 1668/BTĐKT-VP - Ban Thi đua Khen thưởng TW(02-12-2012)

 

Trang liên kết

 

Bách khoa toàn thư  

 

 

Hỗ trợ tự học online 

Học anh văn online

 


 

 

Phòng đào tạo - ĐHNL