KHOA KHOA HỌC

 Tập thể cán bộ Khoa

 

 

Chia tay thầy/cô về hưu 

 

 

Lễ tốt nghiệp

 

 

Thi nấu ăn ngày 8/3/2014

 

 

Thi hát xuân Giáp Ngọ 

 

Thống kê

Số lần xem:
Đang xem
Toàn hệ thống:
Trong vòng 1 giờ qua

tccb.hcmuaf.edu.vn/contents.php

Số lần xem trang : :64341
Nhập ngày : 02-12-2012
Điều chỉnh lần cuối :19-05-2014

Biểu mẫu cho Giảng viên

Mẫu báo cáo quá trình công tác đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương (03-12-2012)

Các biểu mẫu Kê khai tài sản thu nhập(02-12-2012)

Các biểu mẫu về thi đua khen thưởng cấp cơ sở(02-12-2012)

Mẫu đơn xin tái ký hợp đồng(02-12-2012)

Mẫu bảng chấm công(03-12-2012)

Mẫu báo cáo theo Công văn số 1668/BTĐKT-VP - Ban Thi đua Khen thưởng TW(02-12-2012)

  CÁC BÀI BÁO ĐÃ ĐĂNG TRÊN CÁC TẠP CHÍ TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC

 • TS. NGUYỄN THỊ MAI
 1.  Nguyễn Xuân Quýnh, Nguyễn Thị Mai (2003), Đánh giá chất lượng nước sông Nhuệ bằng việc sử dụng động vật không xương sống cỡ lớn làm sinh vật chỉ thị. Tạp chí Sinh học. Tập 25 - Số 2A, tháng 6-2003. Trang 1-6.
 2. Nguyễn Thị Mai (2004), Đa dạng thành phần động vật không xương cỡ lớn và sử dụng chúng đánh giá chất lượng nước khúc sông Sài Gòn thuộc Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh.Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp. Số 3/2004. Trang 103-109.
 3. Nguyễn Xuân Quýnh, Nguyễn Xuân Huấn, Nguyễn Thị Mai (2003), Nghiên cứu và sử dụng động vật không xương sống cỡ để đánh giá chất lượng môi trường nước sông Nhuệ. Hội nghị lần thứ 4 các trường đại học trọng điểm về: Khoa học và công nghệ cho phát triển bền vững. Ngày 14-15/7/ 2003 tại Icho-Kaikan, Suita Campus, Đại học Osaka , Japan. Trang: 89-94.
 4.  Nguyễn Thị Mai (2009), Đa dạng thành phần loài Động vật đáy, Động vật nổi và Cá của các hệ sinh thái đất ngập nước thuộc khu vực Mã Đà, tỉnh Đồng Nai. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp. Số 2/2009. Trang 94-98.
 5. Nguyễn Thị Mai, Lê Ngọc Thông (2010), Quản lý đa dạng sinh học cho sự phát triển bền vững của các hệ sinh thái đất ngập nước thuộc khu vực Mã Đà, tỉnh Đồng Nai. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp. Số 2/2010. Trang 116 - 122.
 6. Nguyễn Thị Mai, Lê Ngọc Thông (2010), Góp phần nghiên cứu hệ thực vật và thảm thực vật tại khu vực sông Đa Dâng, thuộc thượng nguồn sông Đồng Nai, tỉnh Lâm Đồng. Tạp chí Khoa học. Khoa học tự nhiên và công nghệ. Trường ĐH Quốc gia Hà Nội. Tập 26, Số. 4S, 2010. Trang: 592 – 598.
 7. Nguyễn Thị Mai, Mai Đình Yên, Huỳnh Tiến Dũng, Phạm Thị Huyền (2010), Nghiên cứu đa dạng sinh học (đa dạng về thành phần loài và đa dạng hệ sinh thái) để phục vụ cho quy hoạch sinh thái lưu vực sông Đa Dâng, tỉnh Lâm Đồng. Tạp chí Công nghệ Sinh học. Hội nghị toàn quốc về Khoa học sự sống Bio-Hanoi 2010. Tập 8, số đặc biệt 3A - 2010. Trang: 1053 – 1060.
 8.  Nguyễn Thị Mai, Nguyễn Văn Hồng (2011), Ứng dụng GIS thành lập bản đồ sinh thái cảnh quan phục vụ cho quy hoạch sinh thái lưu vực sông Đa Dâng, tỉnh Lâm ĐồngTạp chí Khoa học. Khoa học tự nhiên và công nghệ. Trường ĐH Quốc gia Hà Nội. Tập. 27,  Số. 2S. Trang: 60-66.
 9. Nguyễn Xuân Huấn, Nguyễn Linh Phương, Nguyễn Thị Mai (2011), Chiều hướng biến đổi các hệ sinh thái tại khu vục hồ Quan Sơn, quận Mỹ Đức, Hà Nội. Tạp chí Khoa học. Khoa học tự nhiên và công nghệ. Trường ĐH Quốc gia Hà Nội. Tập. 27, Số. 2S. Trang: 23-28.
 10.  Nguyễn Thị Mai, Lê Hoàng Tú, Nguyễn Kim Lợi (2011), “Ứng dụng mô hình SWAT đánh giá chất lượng nước phục vụ cho quy hoạch sinh thái tại lưu vực sông Đa Dâng, tỉnh Lâm Đồng”, Kỷ yếu hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc, Nhà xuất bản Nông nghiệp, Trang. 195 – 204.

 

 • PhD. NGUYEN VAN HIEU
 1. Nguyen Van Hieu (2013), An ill-posed elliptic problem of reconstructing the temperature from interior data, Romani J., No. 1/2013, p. 159 - 173.
 2. Nguyen Van Hieu (2013), Regularization and holder type error estimatesfor an intial inverse heat problem with time - dependent coefficient, Acta. Univ. No. 34/2013.

 

 •  PhD. DOAN THI PHUONG THUY
 1. Doan, T.T.P., Carlsson, A.S. &Hofvander, P. (2014). Biochemical characterization of fatty acid  reductase (AtFAR2) from Arabidopsis thaliana.
 2. Doan, T.T.P., Domergue, F., Fournier, A.E., Vishwanath, S.J., Rowland, O., Moreau, P.,  Wood, C.C., Carlsson, A.S., Hamberg, M. &Hofvander, P. (2012). Biochemical  characterization of a chloroplast localized fatty acid reductase from Arabidopsis thaliana.  BBA - Molecular and Cell Biology of Lipids 1821, 1244-1255.
 3. Hofvander, P., Doan, T.T.P. &Hamberg, M. (2011). A prokaryotic acyl-CoA reductase performing reduction of fatty acyl-CoA to fatty alcohol. FEBS Letters 585, 3538-3543.
 4. Doan T. T. P, Stymne S. Carlsson A. S., Wood C. C, Hofvander P. (2011). Transient expression inNicotiana benthamiana of Fatty acyl Coenzyme A reductase enzymes containing putative chloroplast transit peptides. The 5th European Symposium on Plant Lipids, 10-13 July 2011, Gdansk, Poland.
 5. Doan T.T.P., Stymne S., Carlsson S. A., Hofvander P.(2010).  Dissecting the specificity and functional structure of plant fatty acyl-CoA reductases. The 19th International Symposium on Plant Lipids Cairn, Australia.
 6. Doan, T.T.P., Hofvander, P., Domergue, F, Carlsson A. S. ,Stymne S. (2009). Characterization of an Aldehyde-forming Fatty Acyl-CoA Reductase from Arabidopsis (Arabidopsis thaliana). The 4th European Symposium on Plant Lipids, Gottingen, Germany.
 7. Doan, T.T.P., Carlsson, A.S., Hamberg, M., Bülow, L., Stymne, S. & Olsson, P. (2009).  Functional expression of five Arabidopsis fatty acyl-CoA reductase genes in Escherichia coli.  Journal of Plant Physiology 166(8), 787-796.
 8. Doan T. T. P., Carlsson A.S., Ståhl U., Olsson P., Stymne S. (2008).  Characterizaion of  Arabidopsis fatty acyl-CoA reductases. The 18th International Symposium on Plant Lipids, Bordeaux, France.
 9. Doan Thi Phuong Thuy and Bui Trang Viet (2006). Somatic embryogenesis from leafderived callus in Cassava (Manihot esculenta L. cv. Cuong Trau).Journal of Sciences and Technology in Agriculture and Forestry, Nong Lam University. No. 1/2006; p 19-23.
 10. Bui Trang Viet, Phan Ngo Hoang, Nguyen Thi Hue, Tran Thanh Huong, Trinh Cam Tu, Tran Thi Bich Trinh, Doan T.P. Thuy, Cao Minh Phuong (2004). Roles of auxins and cytokinins in somatic mbryogenesis of potato, rice and banana. Journal of Sciences and Technology in Agriculture and Forestry, Nong Lam University. No. 2/2004; p 64-67.
 11. Doan Thi Phuong Thuy, Phan Ngo Hoang, Bui Trang Viet (2002). Somatic embryogenesis and plantlet regeneration from cell suspension of Rice (Oryza sativa L. cv. Bang Ngoc).Journal of Science and Technology Development, National University of Ho Chi Minh City.Vol 5. No. 3&4; p 17-24.

11

 • PhD. NGUYEN QUANG TAN
 1. Nguyễn Quang Tấn (2013), Sinh học ong mật: ứng dụng vào thực tiễn nuôi ong Việt nam, Tạp chí KHKT ngành ong; Số 1/2013; trang 7.
 2. Nguyễn Quang Tấn (2013), Thông tin về cây nguồn mật: cây tràm Melaleuca và cây dừa nước Nypa ở việt nam, Tạp chí KHKT ngành ong; Số 1/2013; trang 4.
 3. Nguyễn Quang Tấn (2013), Thông tin Khoa học hội nghị ong quốc tế lần thứ 43 ở Kiev Ukraine, Tạp chí KHKT ngành ong; Số 2/2013; trang 2.
 4. Tan, Nguyen Quang Partitioning of pollen source of Nypa fruticans among Apis dorsataA. floreaA. cerana and A.  melliferaJournal of Apicultural Research. Unpublished.
 5. Tan, Nguyen Quang (2012) Fungicide residues bankrupt beekeepers. Bees for Development 103: 6.    ttp://www.beesfordevelopment.org/portal/article.php?id=2907
 6. Tan, Nguyen Quang (2011) Profitability of Apis mellifera in Vietnam. Bees for Development 99: 8-9.
 7. Tan, Nguyen Quang (2010) Một số thông tin trao đổi về tồn dư kháng sinh trong mật ong. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật ngành ong ISSN 0868-3530. Số 2010. Some information on the residues of antibiotics in honey. Vietnam Bee Journal 2010
 8. Tan, Nguyen Quang (2009) Các lòai ong mật trên thế giới và các phân lòai của ong châu Âu (Apis mellifera). Tạp chí Khoa học Kỹ thuật ngành ong ISSN 0868-3530. Số 2/2009: 10-13. Honey bee species in the world and races of Apis melliferaVietnam Bee Journal 2009 (2): 10 – 13.
 9. Tan, Nguyen Quang (2009) Một số thông tin về đường C4 trong mật ong. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật ngành ong ISSN 0868-3530. Số 1/2009:45-47. Some information on the sugar C4 in honey. Vietnam Bee Journal Feb 2009 (1): 45 – 47.
 10. Tan, Nguyen Quang (2008) Pollination ecology of Melaleuca cajuputiNypa fruticans and their flower visitors. Journal of Apicultural Research and Bee World 47(1): 10-16.
 11. Tan, Nguyen Quang (2007) Biology of Apis dorsata in Vietnam. Apidologie 38: 221-229.
 12. Tan, Nguyen Quang & Dang Thanh Ha (2002) Social-economic factors in rafter beekeeping in Vietnam. Bee World 83(4): 165-170.
 13. Tan, Nguyen Quang; M. Mardan; P. H. Thai & P. H. Chinh (1999) Observations on multiple mating flights of Apis dorsata queens. Apidologie 30: 339-346.
 14. Tan, Nguyen Quang (1998) Trees Bees Use: Melaleuca leucadendronBeekeeping & Development48: 9.
 15. Tan, Nguyen Quang; P. H. Chinh ; P. H. Thai & V. Mulder (1997) Rafter Beekeeping with Apis dorsata: Some factors affecting the occupation of rafters by bees. Journal of Apicultural Research36(1): 49-54
 16. Tan, Nguyen Quang & P. H. Chinh (1997) “Rafter, a traditional technique for enticing Apis dorsatacolonies to nest and rafter factors affecting the occupation”. In Mardan et al. (eds.) Tropical bees and the Environment.    Beenet Asia, Universiti Pertanian Malaysia. Southbound.
 17. Tan, Nguyen Quang & P T Binh (1994) Harmony or Conflict: Apis mellifera and Apis cerana in Southern Vietnam. Beekeeping & Development 32: 5-8.
 18. Tan, Nguyen Quang; L. V. Huan & N. V. Dung (1993) “Development time of eggs, open brood and capped brood of Apis cerana and Apis mellifera in Southern Vietnam”. In L. J. Connor, T. Rinderer, H. A. Sylvester & S. Wongsiri (eds.) Asian Apiculture. Cheshire, CT, USA: Wicwas Press, pp. 243-249.
 19. Boot, W.J.; N.Q.Tan; P.C. Dien; L.V. Huan; N.V. Dung; L.T. Long & J. Beetsma (1997)Reproductive success of Varroa jacobsoni in brood of its original host, Apis cerana, in comparison to that of its new host, A. mellifera (Hymenoptera: Apidae). Bulletin of Entomological Research 87, 119-126.
 20. Dung, Nguyen Van; N.Q. Tan, L. V. Huan & Boot W.J. (1997) Control of honey bee mites in Vietnam without the use of chemicals. Bee World 78(2): 78-83,
 21. Chinh, Phung Huu; P H Thai; N H Minh  and  N Q Tan (1995) Raftering, a traditional technique for honey and wax production from Apis dorsata in Vietnam. Beekeeping & Development 36: 8-9.
 22. Chinh, Phung Huu; N. Q. Tan & P. H. Thai (1995) Rafter Beekeeping with Apis dorsata in the submerged Melaleuca forests in Minh Hai and Kien Giang province Vietnam. Video Tape at the 34th Apimondia Congress in Swizeland 1995
 23. Binh, Pham Thanh & N.Q.Tan (1994) Beekeeping with Apis cerana in Southern Vietnam and its economic efficiency (in Vietnamese). National Agricultural Publishing House)
 24. Binh, Pham Thanh & N.Q.Tan (1992) Beekeeping with Apis mellifera in Southern Vietnam and its economic efficiency (in Vietnamese). National Agricultural Publishing House).

 

 • PhD. NGUYEN THỊ THANH THUY
 1. Nguyen Thi Thanh Thuy (2013), Synthesis of x-Phosphonated Poly(ethylene oxide)s Through the Combination of Kabachnik-Fields Reaction and “Clik” Chemistry. Journal of polymer science Part A: Polymer chemistry. No. 51/2013. P. 415-423.

 

 • MSc. NGUYEN THỊ THU SUONG
 1. Nguyen Thi Thu Suong (2013), Phloem parenchyma transfercells in Arabidopsis-an experimental system to identify transcriptional regulators of wall ingrowth formation. Frontiers in Plant Science. Volume 4/102/2013. P. 1 – 6.

Trang liên kết

 

Bách khoa toàn thư  

 

 

Hỗ trợ tự học online 

Học anh văn online

 


 

 

Phòng đào tạo - ĐHNL