KHOA KHOA HỌC

 Tập thể cán bộ Khoa

 

 

Chia tay thầy/cô về hưu 

 

 

Lễ tốt nghiệp

 

 

Thi nấu ăn ngày 8/3/2014

 

 

Thi hát xuân Giáp Ngọ 

 

Thống kê

Số lần xem:
Đang xem
Toàn hệ thống:
Trong vòng 1 giờ qua

tccb.hcmuaf.edu.vn/contents.php

Số lần xem trang : :64336
Nhập ngày : 02-12-2012
Điều chỉnh lần cuối :19-05-2014

Biểu mẫu cho Giảng viên

Mẫu báo cáo quá trình công tác đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương (03-12-2012)

Các biểu mẫu Kê khai tài sản thu nhập(02-12-2012)

Các biểu mẫu về thi đua khen thưởng cấp cơ sở(02-12-2012)

Mẫu đơn xin tái ký hợp đồng(02-12-2012)

Mẫu bảng chấm công(03-12-2012)

Mẫu báo cáo theo Công văn số 1668/BTĐKT-VP - Ban Thi đua Khen thưởng TW(02-12-2012)

STT Cấp xét duyệt

 Tên đề tài

Chủ nhiệm 
Số thành viên
1 Đề tài cấp trường Đánh giá thực trạng công tác bảo tồn và quản lý tài nguyên sinh học tại lưu vực sông Đa Dâng thuộc thượng nguồn sông Đồng Nai.  Nguyễn Thị Mai 4
2 Đề tài cấp trường Nghiên cứu thiết kế, lắp đặt hệ thống đo đạc khí tượng tự động - trực tuyến theo thời gian thực cho quần đảo Trường Sa.  Nguyễn Văn Hiếu 4
3 Đề tài cấp trường

Tổng hợp oxit phức hợp perovskite SrTiO3 kích thước nanomet và nghiên cứu hoạt tính xúc tác quang hóa của chúng.

 Nguyễn Văn Hiền 1
4 Đề tài cấp trường Tìm hiểu hoạt tính và vai trò của enzyme tổng hợp rượu béo, fatty acid reductase 2, trong sự sinh tổng hợp sáp ở Arabidopsis (Arabidopsis thaliana).  Đoàn Thị Phương Thuỳ

 

Trang liên kết

 

Bách khoa toàn thư  

 

 

Hỗ trợ tự học online 

Học anh văn online

 


 

 

Phòng đào tạo - ĐHNL