KHOA KHOA HỌC

 Tập thể cán bộ Khoa

 

 

Chia tay thầy/cô về hưu 

 

 

Lễ tốt nghiệp

 

 

Thi nấu ăn ngày 8/3/2014

 

 

Thi hát xuân Giáp Ngọ 

 

Thống kê

Số lần xem:
Đang xem
Toàn hệ thống:
Trong vòng 1 giờ qua

tccb.hcmuaf.edu.vn/contents.php

Số lần xem trang : :64338
Nhập ngày : 02-12-2012
Điều chỉnh lần cuối :19-05-2014

Biểu mẫu cho Giảng viên

Mẫu báo cáo quá trình công tác đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương (03-12-2012)

Các biểu mẫu Kê khai tài sản thu nhập(02-12-2012)

Các biểu mẫu về thi đua khen thưởng cấp cơ sở(02-12-2012)

Mẫu đơn xin tái ký hợp đồng(02-12-2012)

Mẫu bảng chấm công(03-12-2012)

Mẫu báo cáo theo Công văn số 1668/BTĐKT-VP - Ban Thi đua Khen thưởng TW(02-12-2012)

STT Cấp xét duyệt

 Tên đề tài

Chủ nhiệm 
Thời gian thực hiện
1 Đề tài cấp Bộ  Nghiên cứu, đánh giá đa dạng sinh học và sự biến đổi của các hệ sinh thái đất ngập nước khu vực Mã Đà, tỉnh Đồng Nai.  Nguyễn Thị Mai 2006 - 2008
2 Đề tài cấp Bộ  Kiểm kê, đánh giá tài nguyên đa dạng sinh học vùng thượng nguồn sông Đồng Nai (sông Đa Dâng) nhằm đề xuất mô hình phát triển bền vững.  Nguyễn Thị Mai 2010 - 2012
3 Đề tài cấp Bộ

 Thăm dò, sử dụng động vật không xương sống làm sinh vật chỉ thị đánh giá chất lượng nước khúc sông Sài gòn thuộc phường Tân Thuận Đông,  Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh.

 Nguyễn Thị Mai 2002 - 2003
4 Đề tài cấp Cơ sở  Đặc điểm phân bố mưa ở miền Đông Nam Bộ và ảnh hưởng của nó đến sản xuất nông nghiệp.  Nguyễn Văn Hiếu 2003 - 2004
5 Đề tài cấp Cơ sở  Nghiên cứu ảnh hưởng độc tính của arsenic lên cấu trúc màng sinh học  Trần Thị Thanh Hương
2009 - 2010

 

Trang liên kết

 

Bách khoa toàn thư  

 

 

Hỗ trợ tự học online 

Học anh văn online

 


 

 

Phòng đào tạo - ĐHNL